- Bavovrienden - https://www.bavovrienden.nl -

In uitvoering

Conservering van het koor.

Een meerjaren project dat vier deelgebieden kent:

Het eerste onderzoek naar het verf is inmiddels afgerond. 

In oktober 2018 is begonnen met de reiniging en conservering van het koorhek.


Verbetering van de verlichting

Dit project bevat het exterieur en het interieur van de kerk.

Er is een bureau voor het lichtontwerp gekozen, er wordt gewerkt aan voorstellen voor het moderniseren en verfraaien van de verlichting.


Inrichting van de expositiezolder

Op de zolder van het noordertransept, ter hoogte van de voet van de toren is een ruimte die lange tijd ongebruikt werd. In een hoek met de naam “spuithuis” stonden een aantal apparaten van de brandweer. Verder was het een verzameling van ongeregelde spullen waaronder achtergelaten bouwmateriaal.

Op de terugweg van een torenrondleiding wordt de ruimte aangedaan.

Een paar jaar geleden namen de Vrienden het initiatief die ruimte een bestemming te geven met de werknaam “expositiezolder”. Er is sindsdien één en ander gebeurd. We plaatsen objecten in de expositiezolder die een rol hebben gespeeld in de Grote Kerk of er mee te maken hebben (gehad).

Met dank aan de gemeente Haarlem, Protestantse gemeente, Brandweer Kennemerland, Museum Haarlem, vrijwilligers in de Grote Kerk

Een lopend project dat nog in het stadium “onderhanden werk” verkeert.

Wordt vervolgd.

[1]

[2]