- Bavovrienden - https://www.bavovrienden.nl -

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Dhr. J.M.J.L. (Jean) Laurey  – voorzitter
Mw. drs. P.G.L. (Penny) Den Hengst-Sandford – vicevoorzitter/voorzitter werkgroep rondleiders
Mw. M.C. (Marjan) van Houten – secretaris
Dhr. J.G.E. (Jack) de Groot – penningmeester
Dhr. ir. J.A.E. (John) Weijers – bouwkundige projecten
Dhr. A. (Anton) Pauw – voorzitter werkgroep Christian Müllerorgel

Vacature – externe betrekkingen en communicatie