Tagarchief: ALV

Aanmelden Algemene Ledenvergadering 2021

Locatie: Grote of St.-Bavokerk 
datum: 21 april 2021 19:30 uur.

De algemene ledenvergadering is na aanmelding toegankelijk voor leden van de Vereniging.

Deuren open om 19:00 uur, de vergadering begint om 19:30 uur.

CORONA
Wij zijn afhankelijk van de dan heersende COVID-19 voorschriften. Onder het huidige regime zou de vergadering niet door kunnen gaan, anders dan via videovergaderen. Deze voorschriften zijn geldig t/m 20 april 2021. Wij hopen dat versoepeling per 21 april ons in staat stelt de ALV in de Grote Kerk te kunnen houden. 
Op 13 april 2021 is weer een persconferentie over de coronasituatie van de regering aangekondigd. Daarna weten we of de ALV zoals gepland door kan gaan. De stand van zaken wordt op deze website bijgehouden.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 2020
  (bijlage)
 3. Jaarverslag 2020 van de Vereniging (bijlage)
 4. Financieel jaarverslag 2020 van de Vereniging (bijlage)
 5. Verslag van de kascommissie
  – décharge bestuur en penningmeester
  – samenstelling van de kascommissie
 6. Begroting 2021 (bijlage)
  Projecten voor de komende 12 maanden (tot en met
  maart 2022)
 7. Informatie uit de werkgroepen
 8. Samenstelling bestuur (bijlage)
 9. Rondvraag en sluiting

Genoemde bijlagen staan vermeld in of zijn verstuurd met de laatste Bavokroniek.

De covid-19 regels schrijven voor dat u zich dient aan te melden voor deelname aan de vergadering. U kunt zich t/m 13 april 2021 aanmelden. 

Hier kunt u zich aanmelden voor de Algemene ledenveradering op 21 april 2021.

* verplicht veld
Print dit artikel Print dit artikel

Aanmelden Algemene ledenvergadering – nieuwe datum en locatie

Nieuwe locatie: Grote of St.-Bavokerk  – nieuwe datum: 2 september 2020 19:30 uur.

De algemene ledenvergadering is na aanmelding toegankelijk voor leden van de Vereniging.

Deuren open om 19:00 uur, de vergadering begint om 19:30 uur.

Het bestuur vond zich door de corona crisis helaas genoodzaakt de vergadering twee maal uit te stellen en als vergaderlocatie, met het oog op een mogelijk opgelegd maximum aantal deelnemers, te kiezen voor de Grote Kerk.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 2019
  (bijlage)
 3. Jaarverslag 2019 van de Vereniging 
 4. Financieel jaarverslag 2019 van de Vereniging 
 5. Verslag van de kascommissie
  – décharge bestuur en penningmeester
  – samenstelling van de kascommissie
 6. Begroting 2020
  Projecten voor de komende 12 maanden
 7. Informatie uit de werkgroepen
 8. Rondvraag en sluiting

De covid-19 regels schrijven voor dat u zich dient aan te melden voor deelname aan de vergadering. U kunt zich t/m 25 augustus 2020 aanmelden. De aanmeldingstermijn is gesloten.

 

Print dit artikel Print dit artikel

Algemene Ledenvergadering 20 april 2016

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk vindt dit jaar plaats op woensdag 20 april in de Dorpskerk te Bloemendaal. De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda vindt u in de bijlage bij de Bavokroniek van april 2016. Na het officiële gedeelte zal de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, mw. J.A. Patijn-Bijl de Vroe, ingaan op de geschiedenis van de Dorpskerk.

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering bieden wij u vanaf 19:00 uur een kopje koffie aan in het naast de Dorpskerk gelegen Kerkelijk Centrum op het adres Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal.

Dorpskerk BloemendaalDe Dorpskerk dateert uit de 17de eeuw en is een van de oudste monumenten van Bloemendaal. In 1632 besloten Bloemendaalse buitenplaatsbezitters tot het bouwen van een kerk in het dorp Bloemendaal, speciaal voor de hervormde erediensten. Ook de Bloemendalers zelf wensten een ‘Predikhuys’. De eerste gemeenteleden waren linnenblekers en tuinlieden. Op 25 maart 1636, eerste paasdag, werd de eerste eredienst gehouden. Rondom de kerk lag het kerkhof met aan de ene kant de pastorie en aan de andere kant de diaconieschool met het huis van de schoolmeester. Op het sfeervolle Kerkplein zijn deze gebouwen nog steeds te herkennen.

Dorpskerk Bloemendaal interieurEen bijzondere bezienswaardigheid in de kerk zijn de gebrandschilderde ramen van de hand van Pieter Holsteyn, die geschonken werden door de kerkstichters en door de heer van Brederode, de Staten van Holland en de steden Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Dordrecht, Beverwijk en Leiden.

De Dorpskerk is in gebruik van de Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen. Daarnaast zijn er regelmatig concerten en lezingen. Het interieur van de kerk is onlangs gerestaureerd en gerenoveerd.

Adres:
Kerkplein 1, 2061 JC Bloemendaal
Openbaar vervoer: Station Bloemendaal

Print dit artikel Print dit artikel

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 23 april 2014 vond de algemene ledenvergadering van de vereniging plaats. De Vereniging poogt haar jaarlijkse algemene ledenvergadering te houden in een bijzonder gebouw in Haarlem. Deze keer mochten we te gast zijn in de prachtig gerestaureerde plebanie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo van architect Joseph Cuypers aan de Leidsevaart in Haarlem.

Kathedraal_St._Bavo,_Leidsevaart,_Haarlem

Tijdens de vergadering werd onder meer decharge van het bestuur verleend, afscheid genomen van vier bestuursleden en werden drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Na de vergadering gaf gastheer Stephan van Rijt een enthousiaste rondleiding door de imposante, nog in restauratie zijnde kathedraal en werden de leden verrast met een kort concert door Ton van Eck op het Willibrordusorgel.

Een geslaagde bijeenkomst, met dank aan onze gastheer voor de goede ontvangst en het omlijstende programma.

Print dit artikel Print dit artikel