- Bavovrienden - https://www.bavovrienden.nl -

Restauratie tegels begonnen

De tegels in de hal van de ingang aan de Oude Groenmarkt zijn aangetast door optrekkend zout. De tegels bij de schouw in de Consistoriekamer moeten geconserveerd worden. Als eerste wordt de entree van de Oude Groenmarkt onder handen genomen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Restauratieatelier Overhoff [1]

De Vrienden financieren de conservering van de oude tegels.

Een foto-impressie.

13 februari 2017:

[2]
Entree Oude Groenmarkt 23, de tegels op de straatmuur zijn allen aangetast
[3]
De onderste tegels op de binnenmuur worden verwijderd, ontzout en op dezelfde wijze teruggeplaatst.
[4]
De restaurateurs