Archeologisch onderzoek bij het graf van Brunings en Conrad

Nu het grafmonument van Brunings en Conrad vanwege de restauratie verwijderd is heeft Anja van Zalinge, stadsarcheoloog van Haarlem en kerkrentmeester van de Grote Kerk, het initiatief genomen het graf nader te onderzoeken.

In zijn boek Beschrijving der Groote of St. Bavo-kerk te Haarlem schrijft J. Wolff op pagina 7 dat tijdens het inrichten van het graf in 1843 de tufstenen fundamenten van de voorganger van de huidige kerk werden aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om funderingen van een tufstenen kerk, voorganger van de St.-Bavokerk die in de late middeleeuwen gebouwd werd. De omvang en plattegrond van deze kerk is niet bekend.

Het doel van het onderzoek is het lokaliseren en documenteren van de tufstenen fundamenten zoals die waren aangetroffen in 1843.

Op 3 februari worden voorbereidingen getroffen, zodat op 4 februari met het onderzoek gestart kan worden. Hoe lang het onderzoek gaat duren en wat aangetroffen gaat worden is nog zeer onzeker, dat moet zich ter plaatse uitwijzen.

Er zullen hekken om de opgraving worden geplaatst zodat geïnteresseerden het werk op een kleine afstand ter plaatse kunnen volgen.

Met dank aan Anja van Zalinge.

 

Print dit artikel Print dit artikel