Aanmelden Algemene Ledenvergadering 2021

Locatie: Grote of St.-Bavokerk 
datum: 21 april 2021 19:30 uur.

De algemene ledenvergadering is na aanmelding toegankelijk voor leden van de Vereniging.

Deuren open om 19:00 uur, de vergadering begint om 19:30 uur.

CORONA
Wij zijn afhankelijk van de dan heersende COVID-19 voorschriften. Onder het huidige regime zou de vergadering niet door kunnen gaan, anders dan via videovergaderen. Deze voorschriften zijn geldig t/m 20 april 2021. Wij hopen dat versoepeling per 21 april ons in staat stelt de ALV in de Grote Kerk te kunnen houden. 
Op 13 april 2021 is weer een persconferentie over de coronasituatie van de regering aangekondigd. Daarna weten we of de ALV zoals gepland door kan gaan. De stand van zaken wordt op deze website bijgehouden.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 2020
  (bijlage)
 3. Jaarverslag 2020 van de Vereniging (bijlage)
 4. Financieel jaarverslag 2020 van de Vereniging (bijlage)
 5. Verslag van de kascommissie
  – décharge bestuur en penningmeester
  – samenstelling van de kascommissie
 6. Begroting 2021 (bijlage)
  Projecten voor de komende 12 maanden (tot en met
  maart 2022)
 7. Informatie uit de werkgroepen
 8. Samenstelling bestuur (bijlage)
 9. Rondvraag en sluiting

Genoemde bijlagen staan vermeld in of zijn verstuurd met de laatste Bavokroniek.

De covid-19 regels schrijven voor dat u zich dient aan te melden voor deelname aan de vergadering. U kunt zich t/m 13 april 2021 aanmelden. 

Hier kunt u zich aanmelden voor de Algemene ledenveradering op 21 april 2021.

* verplicht veld
Print dit artikel Print dit artikel