Maandelijks archief: april 2015

Algemene ledenvergadering 2015

Op woensdag 22 april 2015 vond de algemene ledenvergadering van de Vereniging plaats in bijzondere kapel van het Rosenstock-Huessy huis aan de Hagestraat 10 in Haarlem.

Tijdens de vergadering kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het bestuur werd gedechargeerd.
 • Er worden vrijwilligers opgeroepen om in de periode 31 mei t/m 6 juni 2015 te helpen met de jaarlijkse anjercollectie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website: klik hier.
 • De leden worden verzocht hun email adres bij de Vereniging bekend te maken, zodat zij beter geïnformeerd kunnen worden. Dit kan via de website, klik hier.
 • De Vereniging viert op 25 september 2015 haar 40-jarig jubileum. Het belooft een bijzondere avond te worden met ondermeer een koororgelconcert door Jos van der Kooy en de opening van een bijzondere tentoonstelling.
 • Er werd afscheid genomen van de secretaris van de Vereniging, Joop Boelsma die reglementair moest aftreden. Namens het bestuur dankte voorzitter Jean Laurey hem voor de vele jaren dat hij als bestuurslid van de Vrienden heeft gefunctioneerd waarbij speciaal de organisatie van vele Bavodagen, de ‘verjaardag’ van de Vereniging, werd gememoreerd.
Joop Boelsma's laatste toespraak als secretaris.
Joop Boelsma’s laatste toespraak als secretaris.
 • De nieuwe samenstelling van het bestuur is als volgt:
  Dhr. J.M.J.L. (Jean) Laurey – voorzitter
  Mw. drs. P.G.L. (Penny) Den Hengst-Sandford – vicevoorzitter tevens voorzitter rondleiders
  Mw. M.C. (Marjan) van Houten – secretaris
  Dhr. J.G.E. (Jack) de Groot – penningmeester
  Dhr. ir. J.A.E. (John) Weijers – bouwkundige projecten
  Dhr. G.L. (Gerrit) Bosch – cultuurhistorie
  Dhr. drs. M.J.C.M. (Maarten) Brock – externe betrekkingen en communicatie

Na afloop van de vergadering gaf mevrouw Karin Snoep een korte uitleg over het Rosenstock-Huessy Huis gevolgd door een rondleiding door het markante gebouwencomplex waarin het gehuisvest is.

Een officieel verslag van de vergadering wordt later gepubliceerd.

Print dit artikel Print dit artikel