Maandelijks archief: januari 2015

100 jaar archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem toegankelijk

Op dinsdagmiddag 27 januari is de inventaris van de archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem, in hoofdzaak over de periode 1900-2000, gepubliceerd op de website van het Noord-Hollands Archief.

Deze inventaris beschrijft de 21,25 strekkende meter archiefmateriaal van de kerkenraad, de kerkvoogdij en van de wijkgemeenten met hun kerken, waaronder de Grote of St.-Bavokerk. Met behulp van de inventaris is het archief toegankelijk gemaakt voor wie op zoek is naar bepaalde informatie uit de genoemde periode. De stukken zijn vervolgens kosteloos in te zien op de studiezaal van het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat. De Vrienden van de Grote Kerk hebben een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de inventaris.

Aanbieding van de inventaris. vlnr: Lieuwe Zoodsma, Benjamin Stiphout, Willem de Jong. Foto: Noord-Hollands Archief; Inge Speekenbrink Fotografie.
Aanbieding van de inventaris.
vlnr: Lieuwe Zoodsma- directeur Noord-Hollands Archief, Benjamin Stiphout – samensteller van de inventaris , Willem de Jong – voorzitter van het college van kerkrentmeesters.
Foto: Noord-Hollands Archief; Inge Speekenbrink Fotografie.

Een rechtstreekse link naar de inventaris: http://www.noord-hollandsarchief.nl/search/?mivast=236&mizig=210&miadt=236&micode=1319&milang=nl&mizk_alle=1319&miview=inv2 (Klik op de +-jes voor meer informatie.)

 

Print dit artikel Print dit artikel

Archeologisch onderzoek – een aantal zerken gelicht

Op maandag 26 januari is een vervolg gegeven aan het archeologisch onderzoek dat vorig jaar in de Grote Kerk plaatsvond.

Een aantal zerken werd gelicht, zodat in de daarop volgende dagen nader onderzoek kan plaatsvinden.

Stadsarcheoloog Anja van Zalinge in gesprek met een journalist van RTV Noord-Holland
Stadsarcheoloog Anja van Zalinge in gesprek met een journalist van RTV Noord-Holland
IMG_3490
Een zerk wordt gelicht – 1
IMG_3494
Een zerk wordt gelicht – 2
Bovenaanzicht
Bovenaanzicht

 

Print dit artikel Print dit artikel

Archeologisch onderzoek wordt vervolgd

Stadsarcheoloog Anja van Zalinge deelt ons mee dat de succesvolle opgravingen in de Grote Kerk vorig jaar een vervolg krijgen. Op maandag 19 januari 2015 wordt nader onderzoek gedaan met behulp van grondrader.

Met deze techniek is het mogelijk een beeld van de ondergrond te krijgen zonder te graven. Aangezien de zerken nogal in dikte verschillen is het afwachten hoe goed de  beelden zullen zijn. We zijn erg benieuwd. Op basis van de resultaten zal besloten worden of er hier en daar toch nog een zerk gelicht moet worden.


De website bodemrichtlijn.nl vat de techniek als volgt samen:

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Grondradar (GPR of Ground Penetrating Radar) is een reflectietechniek waarbij een beeld van de ondergrond gemaakt wordt. Een elektromagnetische golf wordt met een radarantenne de grond ingestuurd, bij diëlektrische contrasten (zoals scheidingen van bodemlagen, objecten e.d.) zal de golf gereflecteerd worden. Door een serie metingen in een lijn over het maaiveld of op verschillende diepten in een boorgat uit te voeren wordt een radargram verkregen. Dit radargram wordt vervolgens geïnterpreteerd op de aanwezigheid van laagscheidingen, objecten e.d.


 

 

Print dit artikel Print dit artikel