- Bavovrienden - https://www.bavovrienden.nl -

100 jaar archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem toegankelijk

Op dinsdagmiddag 27 januari is de inventaris van de archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem, in hoofdzaak over de periode 1900-2000, gepubliceerd op de website van het Noord-Hollands Archief.

Deze inventaris beschrijft de 21,25 strekkende meter archiefmateriaal van de kerkenraad, de kerkvoogdij en van de wijkgemeenten met hun kerken, waaronder de Grote of St.-Bavokerk. Met behulp van de inventaris is het archief toegankelijk gemaakt voor wie op zoek is naar bepaalde informatie uit de genoemde periode. De stukken zijn vervolgens kosteloos in te zien op de studiezaal van het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat. De Vrienden van de Grote Kerk hebben een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de inventaris.

Aanbieding van de inventaris. vlnr: Lieuwe Zoodsma, Benjamin Stiphout, Willem de Jong. Foto: Noord-Hollands Archief; Inge Speekenbrink Fotografie. [1]
Aanbieding van de inventaris.
vlnr: Lieuwe Zoodsma- directeur Noord-Hollands Archief, Benjamin Stiphout – samensteller van de inventaris , Willem de Jong – voorzitter van het college van kerkrentmeesters.
Foto: Noord-Hollands Archief; Inge Speekenbrink Fotografie.

Een rechtstreekse link naar de inventaris: http://www.noord-hollandsarchief.nl/search/?mivast=236&mizig=210&miadt=236&micode=1319&milang=nl&mizk_alle=1319&miview=inv2 [2] (Klik op de +-jes voor meer informatie.)